W katalogu znaleziono 501 fraz

MPW26BIS, Mechatronika, Semestr IV, Mechanika płynów
J. Szantyr – Wykład 26bis –Podstawy działania pomp wirnikowychPompy dzielimy ogólnie na wyporowe i wirowe. JednĄ z kategorii pomp wirowych sĄ pompy wirnikowe, które z kolei dzielimy na: odŚrodkowe, helikoidalne, diagonalne, Śmigłowe i odwracalne....

MPWA24, Mechanika Płynów
J. Szantyr – Lecture No. 24 – Potential Flows 2In order to generate hydrodynamic forces on the bodies in potential flows it is necessary to achieve an asymmetrical flow. This is possible by means of another elementary potential flow called a vortex.The elementary...

MPW23, Mechatronika, Semestr IV, Mechanika płynów
J. Szantyr – Wykład nr 23 – Przepływy potencjalne 1Jeżeli przepływ płynu jest bezwirowy, czyli wszędzie lub prawie wszędzie w polu przepływu jest to oznacza, że istnieje funkcja skalarna , taka że . Przepływ taki nazywamy przepływem potencjalnym, a...

MP Wykład9 i cw4 Prawo2011, Administracja Notatki UŚ, ADMINISTRACJA I ROK, Statystyka
dr hab. H. GackiMateriały pomocnicze Wykład 9 + wiczenia 5Podstawy statystyki , I rok Administracja 2010/11Niech (,F,Pr) b¦dzie przestrzeni¡ probabilistyczn¡.Definicja 1. Zmienn¡ losow¡Xnazywamy funkcj¦ okre±lon¡ na przestrzenizdarze«...

MPW10, Mechatronika, Semestr IV, Mechanika płynów
J. Szantyr – Wykład 10 – Stan naprężenia w płynieMożna udowodnić, że tensor stanu naprężenia w płynie jest tensorem symetrycznym, czyli: itd.T =Redukuje to liczbę niewiadomych naprężeń lepkościowych do 6, które muszą być wyznaczone w oparciu o...

MPK cw3 3, Geodezja, 03sem, mpk, ćwiczenia, ćw-3
IWystpujce tupo.noan.[{) ' \ R)"'\R)", [+] obliczasiz (l0).. ./ii:::::*:.T'..1titi.izvmuti1*Edejvm.e;.i'i.ditiiltfi{.6od'ifiefii ,;* piszzynie. odwzorowaniazacl,todzi za|eno:Ar = A, T .Przeliczanie wsprzdnych prostot?il".'H[.i*i"ar..'.'*.'....

MPW16, Mechatronika, Semestr IV, Mechanika płynów
J. Szantyr – Wykład nr 16 – PodobieŃstwo przepływów IEksperymentalne badanie przepływów odbywa się najczęściej na modelach będących odwzorowaniem obiektów rzeczywistych w określonej skali. Aby wyniki pomiarów na modelu mogły być zastosowane...

MPDM, AM SZCZECIN, Bezpieczeństwo nawigacji
MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY O ZAPOBIEGANIU ZDERZENIOM NA MORZU Z 1972 ROKU 1.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Prawidło 1 Zakres stosowania a/Niniejsze prawidła stosuje się do wszystkich statków na pełnym morzu i na wszystkich wodach z nim połączonych dostępnych dla...

MPW9, Mechanika Płynów
J. Szantyr - Wykład 9 – Równanie zachowania pędu 1Druga zasada dynamiki Newtona: prędkość przyrostu pędu elementu płynu jest równa sumie sił zewnętrznych działających na ten elementIsaac Newton 1643 - 1727D(m)∑=FDtPrędkość przyrostu pędu...

MP25, Chess, Mat plus
_ MAT PLUSNo. 25 Spring 2007 General Editor: Milan Velimirović, Milentija Popovića 35/6, 11070 Novi Beograd, Serbia (mivel@sezampro.com) – Editor of Threemovers, Moremovers, Selfmates Twomovers: Paz Einat, 45a Moshe Levi Str, 74207 Nes Ziona, Israel...

MPPwRuchu 19, Politechnika Opolska - sprawozdania, laborki itp, J.Grzelak, Mechanika analityczna, Zestaw 22
Zasada prac przygotowanych w ruchu Zadanie nr : 19 Dane: G1=4G, G2=0,3G, G3=0,2G, G4=3G Rr =23, r3=1,2r2, R3=1,2r3 2i2x=2r2, 3ix=1, 2r, µ=0,1 Szukane: przyspieszenia (09.1) J m r=( )22=4m r J m2,=(1, 2r)2=1, 44m r22222 23323 2(09.2) a=eR⇒e=a112 22R2(09.3) e3= =r1,...

MPW8, Mechanika Płynów
J. Szantyr - Wykład 8 – Równanie zachowania masyPrawo zachowania masy: w zamkniętym układzie fizycznym masa nie może powstać ani nie może ulec anihilacji.Założenia:-rozpatrujemy nieustalony trójwymiarowy przepływ płynu ściśliwego,-płyn w...

MPDM wersja mini(1), AM SZCZECIN, Bezpieczeństwo nawigacji
MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY O ZAPOBIEGANIU ZDERZENIOM NA MORZU Z 1972 ROKU 1.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Prawidło 1 Zakres stosowania a/Niniejsze prawidła stosuje się do wszystkich statków na pełnym morzu i na wszystkich wodach z nim połączonych dostępnych dla...

MPiS wyklad4, STUDIA, SEMESTR IV, Statystyka matematyczna i planowanie eksperymentu
Metody probabilistyczne i statystyka StatGraph.lnk16. ESTYMACJA PRZEDZIAŁOWA PARAMETRÓWMetoda estymacji przedziałowej to dokonanie szacunku parametru w postaci takiego przedziału (zwanego przedziałem ufności), który z dużym prawdopodobieństwem...

MP 10. Procesy wydzielania i oczyszczania produktów pochodzenia mikrobiologicznego 2, Pomoce US, MIKROBIOLOGIA PRZEMYSŁOWA, wykłady
Wykład 10 Mikrobiologia przemysłowa Procesy wydzielania i oczyszczania produktów pochodzenia mikrobiologicznego. 1 Procesy wydzielania i oczyszczania produktu (ang. downstream processing) P RODUKCJAzewnątrzkomórkowo wewntątrzkomórkowo...

MPWA8, Mechanika Płynów
J. Szantyr – Lecture No. – Mass conservation equationPrinciple of mass conservation: in a closed physical system mass cannot be generated or annihilated.Assumptions:-we consider an unsteady three-dimensional flow of a compressible fluid,-the fluid fills the...

MP37 38, Chess, Mat plus
_ MAT PLUSNo. 37-38 Spring-Summer 2010 General Editor: Milan Velimirović, Milentija Popovića 35/6, 11070 Novi Beograd, Serbia (mivel@sezampro.com) – Editor of Threemovers, Moremovers, Selfmates Twomovers: Paz Einat, 45a Moshe Levi Str, 74207 Nes Ziona, Israel...

MPW7, Mechanika Płynów
J. Szantyr - Wykład 7 – Ruch ogólny elementu płynuRuch ogólny ciała sztywnego można przedstawić jako sumę przemieszczenia liniowego i obrotu. Ponieważ płyny nie mają sztywności postaciowej, w ruchu płynu dochodzi dodatkowo do odkształcenia elementu...

MPPwRuchu 04, Politechnika Opolska - sprawozdania, laborki itp, J.Grzelak, Mechanika analityczna, Zestaw 22
Zasada prac przygotowanych w ruchu Zadanie nr : 4 Dane: G1=G2=G, G3=2G µ=0,2 Szukane: przyspieszenia (4.1) a=eR⇒e=aR(4.2) ds R=djOgólne równanie dynamiki otrzymuje postać: (4.3)(m gsin 30° -m a s)d+ -01m R2e dj+ -01m R2e dj+(m gsin 30° -mm gcos 30° -m a...Strona 1 / 271 , 2, 3, 4, 5 ... 27